Disclaimer mail uitwisseling

Heidi van Paridon Healing & Coaching

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. De inhoud van dit bericht en eventuele attachments mogen niet worden gebruikt gewijzigd, openbaar gemaakt, vermenigvuldigd of worden verstrekt aan derden zonder nadrukkelijke toestemming van Heidi van Paridon. Indien bovenstaande e-mail niet aan u is gericht of niet voor u is bestemd, verzoeken wij u vriendelijk de e-mail te retourneren aan de afzender en het origineel (inclusief eventuele attachments) en kopieën te verwijderen en eventuele hard copy’s te vernietigen.

Heidi van Paridon staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail en eventuele attachments, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Heidi van Paridon beveiligt haar netwerk met daartoe geëigende programmatuur maar kan niet garanderen dat verzonden berichten en/of attachments vrij zijn van virussen, wormen of trojan horses, noch dat deze worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden.

De aansprakelijkheid van Heidi van Paridon en haar eventuele personeelsleden of andere betrokken partijen, is beperkt tot het bedrag waarop de door Heidi van Paridon afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het terzake geldend eigen risico. Op alle correspondentie en alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van Heidi van Paridon Healing & Coaching  van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn te lezen op de website www.jebestezelf.nl. Alle voorwaarden gebruikt door de ontvanger van dit bericht, worden uitdrukkelijk afgewezen.